February 24, 2017

Untitled (278)


قله دماوند در میان کلاه سدی (ابر قله)

تو قلب فسرده ی زمینی
از درد ورم نموده یک چند

خامش منشین، سخن همی گوی
افسرده مباش، خوش همی خند!
...
ملک الشعرای بهار