December 16, 2008

Untitled (10)

First snow

2 comments:

 1. ایمان بیاوریم
  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
  ایمان بیاوریم به ویرانه های باغ تخیل
  به داسهای واژگون شده ی بیکار
  و دانه های زندانی
  ...نگاه کن که چه برفی می بارد

  ReplyDelete