October 16, 2011

Untitled (90)از آستان تو پر خواهم گشود
و به چمنزارانی فرود خواهم آمد
که بارانش
شبنم خواب های گوارای توست
و آنگاه ماهتاب را
در گلدانی خواهم ريخت
و صبح را به عيادت تو خواهم آمد

چندان به کار خويش فرو مانديم
که انتظار معجزه ای نيست
...

آواز روستایی، شمس لنگرودی

1 comment:

  1. راهي بزن كه آهي بر ساز آن توان زد
    شعري بخوان كه با آن رطل گران توان زد

    ReplyDelete